Tel. : 0903 54 33 22
Mail: info.stavitel@gmail.com

PROJEKTY

Hlavnou činnosťou STAVITEĽA je projektovanie stavieb, inžinierska a poradenská činnosť v stavebníctve. Firma STAVITEĽ sa zaoberá projektovaním :

  • od garáží, prístreškov
  • cez rodinné domy, byty
  • rekonštrukcie domov, bytov
  • polyfunkčných objektov
  • po priemyselné objekty

Rozsah projektov je od dokumentácií pre územné rozhodnutia cez projekty pre stavebné povolenia až po realizačné projekty. Tieto činnosti sú poskytované komplexne vo všetkých druhoch pozemných stavieb.


STAVEBNÝ DOZOR

V oblasti realizácie stavieb zabezpečíme komplexný výkon stavebného dozoru stavby . Táto činnosť zahŕňa zastúpenie investora už od štádia projektovania stavby, cez povolenia, realizáciu až po odovzdanie diela investorovi, vrátane všetkých dokumentov.


ZNALECKÉ POSUDKY

Ponúkame vypracovanie znaleckého posudku, ktorý potrebujete na :

  • vybavenie hypotéky
  • predaj-kúpu bytu, domu, pozemku
  • dedičské konanie

Znalecké posudky vypracujeme komplexne. Garantujeme, že nami vypracovaný znalecký posudok spĺňa všetky podmienky banky pre hladký priebeh vybavenia úveru. Posudky odovzdávame zákazníkovi v tlačenej forme aj spolu s kópiou posudku na CD vo formáte Hypo, ktorý požadujú niektoré banky na vybavenie úveru.

Cena za vypracovanie znaleckých posudkov sa určujú individuálne, závisia od množstva faktorov ako je rozloha a typ objektu, náročnosť posudku atď. O nízkej cene a vysokej kvalite našich posudkov ale svedčí aj viac ako 180 znaleckých posudkov vypracovaných za posledné 3 roky.


STAVEBNÉ POVOLENIE

V oblasti inžinierskej činnosti firma zabezpečuje kompletné vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia , od vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií, až po vydanie právoplatného rozhodnutia. V rámci tejto činnosti zabezpečíme prípadné potrebné majetkové vysporiadanie nehnuteľností, geometrické plány, kúpno-predajné zmluvy, katastrálny úrad.

V ekonomickej oblasti zabezpečenia stavby poskytujeme spracovanie finančných nákladov stavby programom Cenkros, vypracovanie výkazov výmer kompletného rozpočtu.

NAŠA PONUKA

PROJEKTY

Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbám.

VIAC »

STAVEBNÝ DOZOR

Poskytujeme stavebný dozor pri výstavbe a rekonštrukciách.

VIAC »

ZNALECKÉ POSUDKY

Vypracujeme vám znalecký posudok na stavbu, byt alebo pozemok.

VIAC »

STAVEBNÉ POVOLENIE

Ponúkame poradenstvo pri vybavovaní stavebného povolenia.

VIAC »