Tel. : 0903 54 33 22
Mail: info.stavitel@gmail.com

ADRESA


STAVITEĽ ING.PAVOL ŽIAČEK
Okružná 78/56
Ilava-Klobušice
019 01
ING. PAVOL ŽIAČEK
Tel: 0903 54 33 22
info.stavitel@gmail.com
DANIEL ŽIAČEK
Tel: 0903 52 10 98
info.stavitel@gmail.com
Živnostenský register
IČO: 37189000

Obvodný úrad Trenčín
Číslo živ. registra: 302-489